Hamilelik süresi son âdet tarihinin ilk gününden itibaren ortalama 280 gün veya 40 haftadır. 38. haftanın başladığı günle 42. haftaya girilen gün arasında gerçekleşen doğumlar miadında gerçekleşmiş olarak kabul edilir.

36. haftanın başladığı tarihten önce gerçekleşen doğumlarda erken doğum, 42. haftadan sonra gerçekleşen doğumlarda miad geçmesi söz konusudur.

36. hafta ile 38. haftalar arasında gerçekleşen doğumlar erken doğum veya miadında doğum sınıflamasından hiçbirine girmemekle beraber sorunsuz seyreden bir hamilelikte, anne adayının şeker hastalığı gibi bebeğin akciğer olgunlaştırmasını geciktirecek bir etken söz konusu olmadığı sürece 36. hafta sonrasında doğan bebeklerde akciğerlerin olgunlaşmamasına bağlı ciddi bir sorun yaşanma olasılığı düşüktür.

Muhtemel doğum tarihinizi, yani 40. haftaya girdiğiniz günü hesaplamak için elinize haftaları gösteren bir takvim alın ve son âdet tarihinizin ilk gününü işaretleyip, bu tarihten 40 hafta ileriye gidin. Bulduğunuz tarih hamileliğin 40. haftasıdır. Yani doğuma gireceğiniz haftadır. Hamilelik hesaplama bu şekilde gerçekleşmiş olur. Daha detaylı hesaplamayı aşağıda yapalım.

Hamilelik haftası hesaplamasında belirttiğimiz gibi muhtemel doğum tarihinizin doğruluğu, son âdet tarihinizin doğruluğuyla yakından ilgilidir.

Yanlış hatırlama, yumurtlamanın gecikmesi veya erken olması, düzensiz âdet görülmesi, “üstüne görme” gibi nedenlerle “son âdet tarihiniz”‘i temel alarak yaptığınız hesaplama gerçek hamilelik haftanızı yansıtmayabilir.

Bu durumlarda son âdet tarihinizin doğruluğunun onaylanması için tercihen ilk trimester de yapılmış bir ultrasonografi de belirlenen hamilelik haftası, o tarihte son âdet tarihinize göre hesaplanmış hamilelik haftasıyla çok farklı olmamalıdır.

Muhtemel doğum tarihinizi hesaplamak için daha farklı bir yöntem de kullanabilirsiniz:
Son âdet tarihinizin gün kısmına 7 ekleyip, ay kısmından 3 çıkardığınız zaman elde ettiğiniz tarih sizin 40. haftanızdır.

Örnek:

Son âdet tarihi: 1 / 6 / 2011
Gün kısmına 7 eklenince: 7+1=8
Ay kısmından 3 çıkarınca: 6-3 = 3

Muhtemel doğum tarihi: 8 / 3 / 2012

DİKKAT

Son âdet tarihinizin gün kısmına 7 eklediğimizde 30 rakamını geçiyorsa, ay kısmından 3 değil 2 çıkarmalısınız.

Örnek:

Son âdet tarihi: 25 / 6 /2011
Gün kısmına 7 eklenince: 25 + 7 = 32 (Bir ay 30 gün olduğundan 32’nin 30’luk kısmı ay kısmına bir ay olarak aktarılır. Geriye 2 gün kalır.
Ay kısmından 3 çıkarınca: 6-3 = 3 (Yukarıdan bir ay aktarıldığından 4)

Muhtemel doğum tarihi: 2 / 4 / 2012

Bu durumlarda ay ortalama 30 kabul edildiğinden ve 28, 29 ve 31 gün süren aylar dikkate alınmadığından 2 gün kadar hata payı olabilir.
Muhtemel doğum tarihinde doğum yapma olasılığınız yaklaşık olarak %5’tir. Anne adayları en sık bu tarihin 4 gün önce ve sonrasında doğum yaparlar.

 

NORMAL VAJİNAL DOĞUM

Normal doğum genel anlamda vajinal yolla gerçekleşen doğum demektir.

Bebeğin rahim içindeki duruşu ve doğum kanalına giriş şekli.

Miadında bir hamilelikte bebeklerin çok büyük kısmı baş aşağı duracak şekilde doğum kanalına girerler ve böylelikle önce baş, sonra sırasıyla omuzlar, kollar, gövde, popo kısmı ve nihayet bacaklar dünyaya gelir.

Miadında hamileliklerin yaklaşık %4’ünde ise bebek doğum kanalına baş değil makatı ile girer.
Böyle bir durumda bebek baş gelişi ile doğumdan farklı mekanizmalarla dünyaya gelir. Önce makat kısmı ve bacaklar, sonra gövde, omuzlar, kollar ve en son olarak da baş doğar. Günümüzde özellikle ilk doğumunu yapacak anne adaylarında makat gelişi çoğu doktor tarafından bir sezaryen nedeni olarak kabul edilse de aşağıda anlatıldığı şekilde normal doğum mümkün olabilmektedir.

Makat gelişinin kendi içinde ayrımları vardır,

Saf makat adı verilen durumda bacaklar bel bölgesinden tam olarak bükülmüş olup bebeğin bedenine paralel olarak uzanırlar. Makat gelişi ile doğumda doğum kanalında ilerleme ve vajinal yolla dünyaya gelme açısından en sorunsuz seyreden şekil budur.

Tam makat gelişi adı verilen durumda bebek adeta bağdaş kurmuş bir şekilde doğum kanalında “oturur”. Vajinal yoldan doğum mümkün olmakla beraber çok dikkatli doktor değerlendirmesi gerektirir.

Ayak gelişi ise tam makat gelişinin özel bir şeklidir ve bu durumda bağdaş kuran ayaklardan biri doğum kanalının içine girmiştir. Vajinal yoldan doğumda büyük sorunlar oluşabileceğinden çoğu durumda sezaryen ile doğum tercih edilir.

Çok ender görülen ve normal doğuma müsaade etmeyen yatay duruşta ise bebek rahimde yatay durmaktadır.

Doğum gerçekten başladı mı?
Doğum eylemi yani “doğum sancılan”, dış ortamda yaşamaya hazır hale gelmiş bebeğin anne bedeninden ayrılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcını düzenli rahim kasılmalarının ortaya çıkması, bitişini de bebeğin doğması, plasenta ve diğer hamileliğe ait yapıların atılması, yani rahmin boşaltılması belirler.

Anne adayının bedeninin doğum eylemine hazırlanması
Doğum eyleminin başarıyla sonuçlanabilmesi için anne adayının bedeninde eylem öncesi dönemlerde birçok hazırlık yapılır.

Bu hazırlıklar hamilelik başladığı andan itibaren başlar:
Hamilelik anne adayının bedeninde algılandığı andan itibaren işlevsel olarak her zaman kasılmaya hazır olan rahim kasılmaları baskı altında tutulmaya başlanır. Bebeğin olgunlaşma süreci tamamlanana kadar da bu baskılama devam eder.

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde rahim üzerindeki baskı azalmaya başlayınca kısa süren, genelde ağrıya yol açmayan, nadir ve düzensiz gelen kasılmalar ortaya çıkar. Braxton-Hicks (Brekstın Hiks) kasılmaları adı verilen bu kasılmalar anne adayı tarafından da hissedilir. Bu kasılmalar rahmin bir tür antrenmanıdır ve amacı rahimağzını doğum eylemine hazırlamaktır.

Rahimağzı olgunlaşması
Rahimağzı yani rahmin giriş kısmı normal şartlarda oldukça dayanıklı bir bağ dokusundan oluşan, giriş kısmı kapalı, sert, koni biçiminde bir yapıdır. Daha önce doğum yapmış olanlarda 1-2 santimetre açık olabilir.